Kafpoosh-Rock
Mobirise Web Site Creator

کاربردهای کفپوش جدولی طرح دار

:کاربرد کفپوش‌ گرانولی طرح دار


با انتخاب طرح مورد نظر بر روی سطح زمین بازی کودکان یا سالن ها و اماکن ورزشی توسط کارشناسان نصب می توان هر طرحی را بوسیله کفپوش های درجاریز یا فرشی بر روی سطوح ایجاد نمود


مانند : ایجاد رنگین کمان سطح زمین کودکان، طرح ماه و ستاره ، زمین بازی شطرنج ، اجرای خطکشی زمین بازی ورزشی، خط کشی معابر در سرزمین راهنمایی و رانندگی و غیرهشرکت راک همچنین طرح های آماده و از قبل طراحی شده مانند طرح پازل و فوتبالیست و توپ را بصورت کفپوش های تایلی (جدولی)آماده نموده و ارائه می نماید