Kafpoosh-Rock
Mobirise Web Site Creator

(Rubber Fender) ضربه گیر - فندر

ضربه گیرها قطعات بزرگ و مقاومی هستند که برای جلوگیری از ضربات پهلوگیری کشتی ها در بنادر و سکوهای بارگیری بر بدنه کشتی ها و یا دیواره سکوها و اسکله ها نصب می شوند


این ضربه گیرها علاوه بر مقاوم بودن در برتبر ضربات وارده باید در برابر شوری آب دریاها، تابش آفتاب و نوسانات وارده بسیار مقاوم باشند


شرکت راک با بهره گیری از مشاورین خارجی نسبت به طراحی ترکیب مواد این ضربه گیر ها و چگونگی تولید آن اقدام کرده و در سال 1374 اولین تجربه موفق خود را اننجام داد و از آن سال تاکنون این شرکت در تولید انواع ضربه گیرهای پ فعال می باشد


D-type & Cylindrical Fender